symboliczno-integracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Irsee, Juni 1986. Herausgeber, Vorstand der SPD. Bonn, s. 10 -11. Nawiązanie do tradycji robotniczej w projekcie programu ma jednak przede wszystkim sens symboliczno-integracyjny. W gruncie rzeczy aktualność tradycyjnych celów w obecnych warunkach jest mocno kwestionowana i utrzymuje się je raczej tylko jako ogólnikowe pojęcia. Wysuwane są propozycje jednoznacznej rezygnacji zarówno z celów transformacji kapitalistycznych stosunków produkcji, jak i samoidentyfikacji SPD jako „partii pracobiorców”. Zob. P. Lösche, Ende der sozialdemo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissowski, Olgierd 1990. Między demokratyzacją a racjonalizacją. „Pracownicze współistnienie” w RFN, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.