symboliczno-narracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiej. Publikował w awangardowych pismach poetyckich, głównie w „The Dial”, osobno wydał tylko dwa tomy: zbiór wierszy White Buildings (1926, Białe domy) i dłuższy, złożony z piętnastu części poemat symboliczno-narracyjny The Bridge (1930, Most), w którym próbował dać syntetyczny obraz przeszłej i współczesnej Ameryki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helsztyński, Stanisław (red.) 1971. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.