symptomatologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz genezy, oba złożone układy czynników warunkują również obraz symptomatologiczny i przebieg zaburzenia. Wydaje się przy tym, że powiązanie obu czynników jest nieporównywalnie większe w nerwicach wieku dziecięcego aniżeli w nerwicach ludzi dorosłych. Przy tym stopień tego powiązania będzie różny, zależnie od fazy rozwojowej, w jakiej znajduje się dziecko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Obuchowska, Irena 1976. Dymanika nerwic. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.