symulacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w kilka dni po przyjeździe Gulmańcewiczowej trędowaty Chałek Barbones, właściciel symulacyjny nieruchomości na Gęsiej ulicy, finansista z przystrzyżoną brodą rudokasztanowatą, z skałką na oku, ubrany nieco po starożydowsku i nieco postępowo: w długim chałesie, bez krymki i w palonych butach, zaszedł do kuźni na Głębokiej ulicy i częstując kuma Szczepana tabaką zapytał o mieszkanie pani Kontrolerowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolski, Włodzimierz 1956. Domek przy ulicy Głębokiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.