symultaneiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jakościowo to samo — oboksobność. A jednak wyczuwamy dość istotne różnice. W symultaneicznej scenie zbiorowej mamy oczywiście sfingowaną całość, złożoną z elementów „rzeczywistych", podczas gdy w portrecie nigdy nie mamy całkowitej pewności, czy aby samo „życie" nie dostarczyło poecie materiału już przez siebie zsymultaneizowanego. Taka więc scena zbiorowa — to znów sui generis racjonalizacja rzeczywistości, ale już na gruncie, który bogato użyźniony został empiryzmem...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.