symultanicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podobieństwa do młodzieży polskiej. Te same kompleksy, ten sam stosunek do rzeczywistości, ostra krytyka wszystkich i wszystkiego, co było, a słaba reakcja indywidualna w dążeniu do poprawy form życiowych. Jedna z powieści to Camillo Jose Cela Ul (La colmena), w której autor symultanicznie przedstawia różne środowiska Madrytu, wiążąc luźne pozornie obrazy wątkiem erotycznym. Bardzo ciekawy jest ten współczesny Madryt, widziany od strony zwykłych, banalnych spraw ludzkich, nie pozbawionych tragizmu. I tu piękny przekład Kaliny Wojciechowskiej odegrał ważną rolę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.