symultatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Music for Ml demonstruje sukcesywne połączenie muzyki awangardowej z jazzem. Collage and Form — montaż symultatywny tych dwu światów). Nieosiągalność syntezy idealnej tłumaczy się krańcową przeciwstawnością tych dwu rodzajów muzyki (szczególna trudność w wypadku muzyki powebernowskiej). Niemniej jednak...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.