syn-magister

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ mam sześcioro dzieci, poważnie pracujących fizycznie, w tym jednego, który do niedawna pracował jako robotnik przeładunkowy i robotę tę porzucił, czuję się powołany do udzielenia p. Jerzemu Winnickiemu i jego synowi-magistrowi odpowiedzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam 1967. Płynność i stabilność kadr, Warszawa : Wyd. Związkowe CRZZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.