synaczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jednak o żadnych chambres garnies nie myślano. Wynajmującą była pani Helena z Majewskich Kirkorowa, żona Adama Honorego Kirkora, znanego redaktora Auryera Wileńskiego i literata wileńskiego, kobieta lat średnich, z matką p. Majewską, liczącą około 70 lat i z malutkim synaczkiem, Władysławem, zaledwie sześcioletnim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.