synaksa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konkluzja wynikająca z powyższych rozważań może być jednak bardziej istotna. Pokaźna część tekstów poświęconych świętym pustelnikom i zakonnikom oraz mocno zaakcentowana, również poprzez Oflcjum ku czci wszystkich męczenników, obecność świętych związanych z nowszymi tragicznymi dziejami martyrologii Serbów, wydatnie poszerza znany nam z wydania rimnićkiego zbiór tekstów dotyczących kultów dynastycznych, oraz wyeksponowany (m.in. dzięki synaksie) przegląd oficjów ku czci św...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Gil, Dorota 1995. Serbska hymnografia narodowa, Kraków : Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.