synalagmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zaniu. (Pogląd szkoły Savigny‘ego, jurysprudencji szwajcarskiej i t. p.). Niewątpliwą ujemną stroną tego kryterjum jest jednak ta okoliczność, że przy umowach obustronnie obowiązujących (synalagmatycznych), może się łatwo zdarzyć, że będą dwa miejsca wykonania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo