synalek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ha! zmieniają się role między ludźmi! Kordys od chwili poznania pani Krystyny nabrał właśnie różnych wątpliwości co do jej cnót i zalet i byłby chętnie zrezygnował z szlifów gentlemana, gdyby czuł, iż może Zarębę pociągnąć za język. Moźeby się mu i sam zwie, rzył z pewnych spostrzeżeń, zebranych podczas zetknięcia z profesorową i jej synalkami. Lecz właśnie role się zmieniły. Nie pozostało nic innego, jak wygłosić rycerski komunał o wysokich zaletach pani Krystyny. Czego się nie kłamie dla stałości przekonańl...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1930. Serce Lodów. Powieść, wyd. trzecie, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.