synantropizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 357, ilustrująca stopień synantropizacji obszaru Pienińskiego Parku Narodowego, nie napawa niestety optymizmem. Ostatni rozdział tej części książki omawia środowisko wodne tego regionu w aspekcie występującej w nim fauny i flory...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.