synchorologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W badaniach syndynamicznych, obok wieloletnich obserwacji na trwałych powierzchniach, wprowadza się coraz częściej metody eksperymentalne. Badaniem przeszłości zespołów roślinnych zajmuje się synchronologia; opiera się ona na źródłach hist. (np. dawnych mapach gosp.) lub na danych paleobot. Rozmieszczenie geogr. zbiorowisk bada synchorologia, dyscyplina stojąca na pograniczu f. i —*■ fitogeografii; stosuje ona w szerokim zakresie metody kartograficzne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.