synchronia-diachronia

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3463.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) interpretacyjną, by sprostać tym wymaganiom. Model ten pozwnla również z jednej strony uogólnić (sprowadzić do wspólnego mianownika) rezultaty badań dotychczasowych, eliminując przy tym interpretacje pozorne, tak często spotykane przy wyjaśnianiu mechanizmów" funkcjonowania accusatiwu-genetiwu, z drugiej zaś — przezwyciężyć krańcowe dążenia do całkowitego przeciwstawienia sobie synchronii i diachronii, zachowując przy tym niezbędną odrębność typologii i badań historycznojęzykowych, wynikającą z odrębności ich przedmiotów" i zadań. O ile bowiem dualizm pojęć „synchronia-diachronia“ jest metodologicznie uzasadniony w aspekcie badań taksonomicznych języka, to z punktu widzenia teorii dynamicznej traci on takie uzasadnienie, poniewraż — jak w-ykazano wyżej — te same zależności (systemowe i pozasystemowe), które czynią język uniwersalnym środkiem komunikacji, wprawiają również w ruch koło napędowe jego rozwoju...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.