synchronicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W większości zbadanych wsi procentowo przeważa (w nieznacznym stopniu) bź nad pś, ale pomijając wszelkie drobne odcienie to ż jest artykulacyjnie słabsze od ś które wyodrębnia się po bezdźwięcznej, a po wtóre jest niemal regułą, że synchronicznie palatalnep' jest wszędzie rzadsze od takiegoż b\ a zarazem spirant „przydechowy“ Ź przy p' stale jest silniejszy niż spirant y przy miękkim b'...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.