synchroniczno-formalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) grupy II i IV. Zmiana IV polega na dodaniu do czystego tematu morfu końcówkowego -a, który z semantycznego punktu widzenia jest elementem redundantnyra, nie jest natomiast elementem redundantnym z punktu widzenia synchroniczno-formalnego. Zachodzi tu przejście: od formy mało wyrazistej, nietypowej, do formy w da1 	7 nej sferze użycia języka jednoznacznej , typowej, częstszej, np. ‘kieszeń > kieszenią, klacz > klacza i wiele innych. J. Chlu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.