synchroniczno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Historyzm młodogramatyków został zastąpiony przez funkcjonalizm strukturalistów. Wyjaśnianie historyczne przebiegające w paradygmacie przyczynowo-skutkowym zostało zastąpione przez schematy wnioskowań funkcjonalnych: synchroniczno-funkcjonalne, diachroniczno-funkcjonalne , funkcjonalno-genetyczne®...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo