synchronistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jedno pokolenie ludzkie jest kompleksem, w którym ukazują się obok siebie wszystkie fazy życia ludzkiego. Każdy rodzaj akcji ma swój własny ruch, 0 fali długiej lub krótkiej na skutek różnej długości interwalów między następującymi po sobie faktami, ponadto zwalniany, bądź przyśpieszany przez kontakty. Dlatego pod jedną datą występują różne rodzaje akcji w różnych stadiach swego rozwoju. Historyk więc musi czytać dzieje według następstwa 1 wszerz, synchronistycznie, jak muzyk partyturę orkiestry. Rzuca się w oczy fakt (podkreślony przez Worobiewa), że Focillon obraca się tu w kręgu rozważań snutych przez Findera w jego Problem der Génération...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.