synchronistyczno-chronologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jów polskiej prasy 89, ilustrującego kształtowanie się dziennikarstwa polskiego, traktowanego w kategoriach organizacyjno-instytucjonalnych. Kalendarium to z kolei mogłoby być punktem wyjścia do sporządzenia przeglądu synchronistyczno-chronologicznego (takiego, jakie np. przedstawił w swoich dziejach literatury polskiej Juliusz Kleiner), czyli ukazania wszelkich zjawisk i wydarzeń w obrębie życia prasowo-wydawniczego na tle rozwoju i kształtowania się życia politycznego, społeczno-ekonomicznego i kulturalnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.