syncytiotrofoblast

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_3961.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Ponieważ nie ma pewności co do izolacji immunologicznej implantowanego w macicy zarodka, zachodzi możliwość, że rozsianie się po ustroju matki komórek trofoblastu, pochodzących zarówno z cytotrofoblastu, jak i syncytiotrofoblastu, a także przedostanie się krwinek czerwonych, prowadzi do przewlekłego pobudzenia immunologicznego organizmu matki i produkcji odpowiednich przeciwciał (Billington 1970). Przeciwciała te mogą blokować miejsca antygenowe komórek trofoblastu i czynić je przez to niewrażliwymi na działanie tworzących się w dalszym ciągu przeciwciał oraz uniemożliwiać gromadzenie się immunokompetentnych limfocytów w miejscu przeszczepu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.