synczyzna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie — w moim przekonaniu — jest prawdziwe zakończenie Trans-Atlantyku. Epizod końcowego balu konieczny był do konsekwentnie symetrycznego przeciwstawienia się Tanu Tadeuszowi. W Rozmowach twierdzi wprawdzie Gombrowicz, że finał powieści wybuchem powszechnego śmiechu przezwycięża dylemat wyboru między „Ojczyzną” i „Synczyzną”. Myślę jednak, że stara się on tu właśnie zatrzeć dokonany już przez siebie wybór, aby nieco uspokoić i tak dobrze już wstrząśniętego polskiego czytelnika sprzed trzydziestu lat. „Buchbach” z TransAtlatyku odpowiada „Kupie” z Ferdydurke, która jest podobnie żartobliwym wykrętem z postawionego w powieści dylematu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.