syndepozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WARSTWOVVANIE, gcol. wzajemne ulozenie poszczegöinych—*■ warstw skalnych w obr?bie lawicy; jest jednq z cech okreslajqcych natur? skaty osadowej i jej tekstur? (—*• skaty). Spotykane w przyrodzie w. dzieli si? na pierwotne (syndepozycyjne), zwiqzane z sedymentacjn osadu, i wtörne (epidepozycyjne), powstajqce wskutek zaburzen pierwotnego uktadu warstw przez ruchy tektoniczne, diagenez?, sil? ci?zkosci itp. WSröd...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.