syndepozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1328.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) WARSTWOVVANIE, gcol. wzajemne ulozenie poszczegöinych—*■ warstw skalnych w obr?bie lawicy; jest jednq z cech okreslajqcych natur? skaty osadowej i jej tekstur? (—*• skaty). Spotykane w przyrodzie w. dzieli si? na pierwotne (syndepozycyjne), zwiqzane z sedymentacjn osadu, i wtörne (epidepozycyjne), powstajqce wskutek zaburzen pierwotnego uktadu warstw przez ruchy tektoniczne, diagenez?, sil? ci?zkosci itp. WSröd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.