syndykalistyczno-korporacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) płac, wymiaru godzin pracy itp. Rządy faszystowskie starały się jednocześnie zachować pozory istnienia organizacji reprezentujących masy pracujące. Likwidując związki zawodowe tworzyły na ich miejsce własne organizacje syndykalistyczno-korporacyjne, jako jedyne organizacje zawodowe; były one oparte na koncepcji solidaryzmu społ. i zrzeszając zarówno pracowników, jak i pracodawców spełniały faktycznie rolę przybudówek partii faszystowskich. Szczególną wagę przywią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.