syndykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gulują stosunek służbowy. Czynią to wprawdzie w znacznie szerszym rozmiarze, niż omawiana ustawa odnośnie stosunku służbowego pracowników gminnych, bo regulują zazwyczaj również kwestję nominacji i awansu, pozostawiają jednak miejscowemu układowi stosunków cały szereg innych kwestyj (jak np. drażliwa kwest ja prawa syndykalnego dla urzędników publicznych), które albo nie dojrzały jeszcze do ustawowego uregulowania, albo nie znajdują w tamtejszym układzie stosunków warunków do przeprowadzenia ustawy. Tern należałoby tłomaczyć fakt, że dotychczas niema ustawy o państwowej służbie cywilnej we Francji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.