synharmonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów kombinatoryjnych, czyli kontekstualnych — jak wnikliwie pokazał Baudouin na przykładzie i mutabile, a Trubieckoj (1934a : 138) na rymowaniu nie-początkowych i-u-y-u lub też e-d-a-o w językach turskich z synharmonią — może, nie ograniczając się jednakowością czysto fonematycznej treści zestawionych segmentów, wymagać także ich morfonologicznej tożsamości, przy czym szczególną rolę gra tutaj tożsamość i różnica końcówek gramatycznych. Norma rymowa często opu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.