synharmoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W żadnym synharmonicznym języku tureckim 6 wyrazy o pierwszej samogłosce niezaokrąglonej (niebemolowej) nie mogą także w pozostałych sylabach zawierać samogłosek zaokrąglonych (bemolowych), a ciąg samogłosek wąskich w danym wyTazie jest albo w całości zaokrąglony, albo w całości niezaokrąglony; wszystkie pozostałe reguły harmonii labialnej są w każdym języku tureckim inne. W wielu językach afrykańskich nie można łączyć w tym samym wyrazie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina, Weinsberg, Adam (red.) 1979. Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.