synonimicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dalszymi specyfikującymi dodatkami, np. „gwara uczniowska”, „gwara partyjna” itp. Że zaś i te nazwy z powodu niedostatecznego uściślenia nie są terminami ostrymi, że się ich niekiedy używa wymiennie i jakby synonimicznie z dwuczłonowymi nazwami rodzajowo-gatunkowymi, powstaje dalszy zamęt. Raz się mówi o „języku uczniowskim”, kiedy indziej o „gwarze uczniowskiej” lub „gwarze szkolnej”; to mówi się o „języku ludowym”, to o „gwarach ludowych”, to o „dialektach ludowych”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.