syntaktyczno-generatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pierwszym wypadku można się spotkać z zarzutem subiektywizmu, jednak i drugie rozwiązanie ma swoje wady. Znów stajemy przed dylematem, czy wszystkie znaczenia odnotowane w słowniku uznać za literalne. Istotną rzeczą jest też wybór słownika, na którym mielibyśmy się opierać. Dla języka polskiego narzuca się tu możliwość wykorzystania Słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich (SSG), który spełniłby zadanie ustalenia wymagań składniowych dla czasowników w użyciach literalnych (mimo zastrzeżeń formułowanych wobec niego przez wnikliwych badaczy, por. np. Bobrowska. 1985: 16—23)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grochowski, Maciej 1975. Środek czynności w strukturze zdania. Narzędzie, substancja, materiał, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.