syntaktyczno-gramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czyli człony szeregowe niesamodzielne. Oczywiście terminy „główny“ i „poboczny“ nie mają oznaczać większej lub mniejszej ważności znaczeniowej, psychologicznej danego wypowiedzenia, tylko większą lub bardziej ograniczoną samodzielność w budowie syntaktyczno-gramatycznej, jaką jest złożenie wielo wypowiedzeniowe. Np. (1) Widocznie ucztował swym zwyczajem po drodze (2) i miał się dobrze, (3) a tymczasem mijała najlepsza pora złamania potęgi Chmielnickiego (4) i książę Jeremi rozpaczał na myśl, (5) że (6) jeśli wojna tak dalej proSkładnla polska 19...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.