sytuacyjno-funkcjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W kontekście sugestii przedstawianych przez socjolingwistów warto zwrócić uwagę na kolejną sferę zagadnień istotnych, mianowicie na dobór kryteriów wyodrębniania poszczególnych odmian proponowanych w schematach klasyfikacyjnych. Najogólniej mówiąc, kryteria te mogą być dwojakiego rodzaju: tekstowo-gramatyczne lub sytuacyjno-funkcjonalne. Pierwszy rodzaj czynników, to podobieństwo pod względem własności leksykalnych i gramatycznych przysługujących klasyfikowanym tekstom lub wypowiedziom. Do jednego i tego samego typu należą takie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Praca zbiorowa, Poznań : PTPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo