sytuacyjno-warstwicowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Operat tachometryczny składa się według Instrukcji B-VII z następujących materiałów pomiarowych i obliczeniowych, które stanowią podstawę do sporządzenia mapy sytuacyjno-warstwicowej: A) w części archiwalnej: J.) dzienniki tachometryczne, 2) obliczenia i wyrównanie pomiaru; B) w części ewidencyjnej: 3) szkic przeglądowy sieci ciągów tachimetrycznych, 4) szkice tachometryczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.