syzmatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jackowi — nie .dla formy, ale szczerze, z głębi serca, i nietylko przebacza, ale, tknięty litością ku umierającemu męczennikowi, wlewa w jego duszę, dręczoną wyrzutami sumienia, balsam kojący, oznajmiając mu, że stolnik Horeszko przed śmiercią przebaczył swojemu zabójcy: «Oby tylko równie Bóg przebaczyć raczył! — Przerwał klucznik. — Jeżeli masz przyjąć wijatyk, «Księże Jacku, toć ja nie luter, nie syzmatyk;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chrzanowski, Ignacy 1929. Za co powinniśmy kochać PANA TADEUSZA? Odczyt popularny [...], wyd. szóste, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.