szaberski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) st. etienne 85, 173 steyer 85, 86, 171 stockes 85, 172 stockes brandt 85, 171 stokes 85, 172 stojak 25, 190 stonoga 85, 190 storch 98, 171 stójka 163, 190 strach 163, 190 strojówka 130, 178 strzałka 112, 190 strzelec flandryjski 59, 180 Stuart 93, 172 stukas 98, 171 stutzpunkt 32, 171 suchy 98, 190 suka 85, 190 sukinsyn 25, 189 suomi 86 super forteca 95, 98 swobodne polowanie 112 swojak 150, 178 S IV T 86 syfon 163, 190 sygnalista 59, 189 syndykalista 59, 189 sypać 143, 190 sypanie 143, 178, 190 sypnąć 143, 190 sypnąć się 143, 190 szaber 163, 171, 226 szaberskie piętno 163 szabrować 163, 190, 226 szabrownik 163, 177 szafa 86, 190 szafka 86, 190 szaroszeregowiec 60, 179...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pluta, Feliks 1975. Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole : Opolskie TPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.