szachowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mniejszości narodowej Europy, Niemcy nie były jeszcze członkiem Ligi Narodów, były natomiast w stadjum pertraktacyj i targów o wejście i stanowisko w Lidze. Było tedy w ich interesie szachowanie, gdzie się da i przez kogo się da, Sekretarjatu Ligi. Projekt organizowania związku mniejszości narodowych, nadawał się do tego celu najzupełniej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.