szajdemanowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tam dzieje? Czy proletariat niemiecki wyodrębnił się od burżuazji? Nie! Wszak tylko o kilku wielkich miastach donoszono, że większość robotników tych miast jest przeciw szajdemanowcom 1S4. Ale jak to się stało? W wyniku sojuszu spartakusowców 135 z niemieckimi po trzykroć przeklętymi mieńszewikami-niezależnymi, którzy wszystko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.