szaropąsowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zachód czerwieniał, ale słońce było jeszcze oddalone o jakiś sążeń od widnokręgu. Nad nim kłębiły się masywne szaropąsowe obłoki. Jakoś niezręcznie się łączyły. Porozmawiałem z kimś i obejrzałem się: po widnokręgu snuła się szaroczerwona ciemna smuga, a na jej końcu nieskończenie różnorodne kształty: to chylące się ku sobie, to rozdzielające się, o jasnoczerwonych końcach...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1973a. Dzienniki. T. 1-2, przekł. M. Leśniewska, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.