szczekotanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 372 Józef Trypućko sygnał (z gen) 671 ‘szaszka 725 ‘sygnifer 725 szater 725 synipatyą (asg) 401 szcząt 301 symptoma 725 szczebiecząc 506 symptomata (npl) 366 szczebiotać 505 syn (z dat) 682 ‘szczegółowie 596 synie (lsg) 357 szczekotanie 507 synowcowie (npl) 359 szczelnie 39 synowski 200 szczenię 124 ‘synod 107 szczepać 522 sypniej (imp) 550 szczerbina 287 syny (npl) 365, (apl) 371 szczerota 292 syr 33 szczery 44 ‘systema 332 szczerze 44 systemat 332 szczerze 44 systemata (gsg) 349, (npl) ‘szczękot 273 366 szczękotać 507 syta 725 szczęśliwy 152 szabas 725 szczęsno 597 szabat 174 szczęsny 146, 150 szabla 404 szczęście 150 szablica 284 szczęśliw 438 szablisko 295 szczęśliwo 597 szacherka 725 szczęśliwy 150 szać 725 ‘szczęśny 146 szadź 725 szczęty 301 szafować (z aee) 694 szczodrota 292 szafunek (z gen) 672 szczot 725 szali 725 szczycić 725 szaleć 50 szczyryńki 33 szalenica 284 szczytnie 601 szaleństwo 217 szedłszy 557 szaleńca (asg) 222 szedszy 243 szaleńczy 225 szejk 725 szałasz 174 szeleścić 502 szamotać się 505, 725 szemrać 499 szampanka 282 ‘szemrzeć 499 szańców (gpl) 221 ‘szemrzeć 50, 499 szańce (ipl) 377 szeptać 505, 506 szańcy (ipl) 373 szerm 725 szarpać 522 ‘szermiersko 601 ‘szarpentyna 4 szermierstwo 298 ‘szarpnąć się 725 szermierzyć 548 szarpnięcie 563 szeroce 596 szasnąć 725 szeroki 44 szast 663 szeroki 44 szastać (się) 725 ‘szerpetyna 235...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.