szczuropodobny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słońce nie tylko przestało być widoczne z całej powierzchni Ziemi, ale docierające do niej promienie dawały oświetlenie słabsze aniżeli Księżyc w pełni. Wyginęły wszystkie duże zwierzęta, prowadzące dzienny tryb życia, ocalały natomiast małe, szczuropodobne ssaki, przystosowane do nocnego żerowania. Z tych niedobitków wielkiego zoocydu powstały w trzeciorzędzie nowe gatunki, wraz z tym, który zaowocował antropogenezą. Panująca ciemność, odciąwszy Ziemię od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lem, Stanisław 1986. Biblioteka XXI wieku, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.