szczurowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) matyczne, poza któremi kryły się myśli o skwarze piasków. Najstarsze ziemie rosyjskie, Pooczje, Oka, Moskwa, — kraj riazański, drogi: stara tatarska, stara moskiewska i rozbójnicza, — historja Rosji od czasów rauromskich, mierskich, riazańskich, mieszczerskich, od czasów księstw udzielnych do dróg żelaznych,—pomnik obrony przed najściami krymskiemi i burzliwych lat Kozaka Iwana Zaruckiego, ostatniego męża Maryny Mniszek, kobiety, która zgubiła śmierć, — ekspedycje pułkownika Rimana, — a przed tern wszystkiem, przed Rosją, — Sarmaci, Alanowie, Finnowie, Scyci, wiek kamienny i bronzowy. Krajobraz rdzennie rosyjski: rzeka Moskwa polami wpada do Oki, nad Oką brzegi pagórkowate, porosłe sosnami, lasami szczurowskiemi i czernoreczeńskiemi, — krajobraz ponury — pola, pagórki, drzewo, trawa, kamień, piaski, głazy, legendarne wody Oki, epoki jurajskie. W lasach czernoreczeńskich — pożary, błota, wilki. — Latem, w białe...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pilniak, Borys 1932. Wołga wpada do Morza Kaspijskiego. Powieść o piatiletce, przekł. W. Broniewski, Warszawa : Alfa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.