szerbet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wybór padł na naszego królewicza. Siada na okręt, przybywa do Paryża, zaciąga się do głównego sztabu i maszeruje z wyprawą 1812 roku. Możemy sobie wyobrazić, jaką niespodziankę wyprawił Napoleon Indyaninowi,nieznającemu innego wiatru prócz miłego chłodu sprawianego powiewaniem wachlarzy, innego mrozu prócz w czarze szerbetu; lubo ta nie była mniejszą od owej, jakiej sam doznał, ogrzewając się przy kominku palącej się Moskwy. Nauczka drogo kosztowała, ale cóż robić? Potrzeba—mistrz wyśmienity:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.