szkolarsko-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czyż nie musimy w każdej chwili ubiegać się o łaskę istot niższych, dostrajać się do nich, poddawać się bądź to ich przemocy, bądź czarowi — i czyż ten gwałt bolesny, dokonany na naszej osobie przez półciemną niższość, nie jest najpłodniejszym z gwałtów? Wy jednak — jak dotąd i na przekór całej waszej retoryce — zdobyliście się jedynie na chowanie głowy w piasek i wasza szkolarsko-dydaktyczna umysłowość, nasycona pychą, nie zdołała zdać sobie z tego sprawy. Gdy w rzeczywistości jesteście bez przerwy gwałceni, udajecie, że nic się nie stało — o, bo wy, dojrzali, tylko z dojrzałymi obcujecie, i dojrzałość wasza tak jest dojrzała, że tylko z dojrzałością może się pokumać!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gombrowicz, Witold 1987a. Dzieła. T. 2. Ferdydurke, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.