szkolarsko-polonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Załamał mi się pierwotny plan książki. Nie mogło być już mowy o uporządkowanym, szkolarsko-polonistycznym opracowaniu jej twórczości wedle uprawianych rodzajów literackich czy zagadnień, takich jak „bohater”, „humor” itp., gdyż w każdym przypadku trzeba by stawiać pytanie: kiedy?, w jakim wariancie tekstu?, w jakim czasie?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skrobiszewska, Halina 1987. O Hannie Januszewskiej, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo