szkolarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pozwala brać go zbyt lekko. Niezmiernie przyczynił się on do odświeżenia i odmłodzenia życia; jego pragnienie nowego człowieka ma w głębi rzeczy charakter etyczny; jego sposoby rozwiązania mogą być niezadowalające, ale jego zagadnienia zachowują swą doniosłość, a siła, z którą on je narzucił ludzkości, nie przestaje nas zdumiewać. Niektóre idee oświecenia on pierwszy wyzwolił z osłon szkolarstwa i uczynił je dobrem powszechnym, a nadto otworzył nowe drogi. W nim osiąga zwycięstwo zwrot do bezpo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.