szkoleniowo-fachowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cechy wspólne obu pism („Insurekcji” i „Żołnierza Polskiego”) i różnice między nimi można scharakteryzować w następujący sposób: oba były fachowymi, instruktażowymi miesięcznikami („Żołnierz Polski” przez krótki okres czasu był dwutygodnikiem, ale jeszcze jako pismo POZ), o charakterze bardziej szkoleniowo-fachowym niż propagandowym. O ile jednak „Żołnierz Polski” był przeznaczony dla żołnierzy, podoficerów i młodszych oficerów, to zawierająca syntetyczne artykuły „Insurekcja” adresowana była raczej do wyższych oficerów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Grzegorz 1987. Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939-1945, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.