szkwalistość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Temperatura morza, nagrzewanie się. 24 roczne zmiany, 25 maksima i minima, 25 rozkład powierzchniowych temperatur na kuli ziemskiej (mapki), 280, 281 Temperatura powietrza, 20—27 zmiany okresowe, 25 dzienne maksima i minima, 25 roczne maksima i minima, 26 zmiany ze zmianą wysokości, 26 pionowy gradient, 26 adiabatyczne zmiany, 27 temperatura punktu rosy, 29 spadek sucho-adiabatyczny, 34 spadek wilgotno-adiabatyczny, 34 spadek obserwowany, 35 wykresy spadków temperatury, 35 potencjalna, 182 ekwdwalenitnio-potencjalna, 184 rozkład na kuli ziemskiej (mapki), 278, 279 Tendencja barometryczna, 245 Termograf, 159 Termometry, 157—161 Celsjusza, 157 Reaumura, 157 Fahrenheita, 157 maksymalny, 158 minimalny, 158 do mierzenia temperatury wody morskiej, 160—161 Tęcza, 54—56 Tornado, 124 Trąba wodna, 124 Tropopauza, 19 Troposfera, 17 Turbulencja, 88, 114 Wiatr, 104—133 definicja, 104 górny, 104 dolny, 104 kierunek, 104 obserwacje, 173—176 zachodzenie, 104 odchodzenie, 104 prędkość, 104 skala Beauforta, 175 rozbieg, 136 kąt zbieżności,, 335 pozorny, 105 rzeczywisty, 105 geostroficzny, 112 gradientowy, 112 cyklostroficzny, 113 zmiany ze zmianą wysokości, 113 szkwalistość, 115 regionalne, 120—124 idealny pierwotny system, 127 modyfikacja idealnego systemu, 129 rozkład na kuli ziemskiej (mapki) 282—285 Wiatromierz Wilda, 165 Wichura pyłowa, 53 Widzialność, 65 określanie, 172—173 Wieniec, 56 Wilgotność powietrza, 28—32 względna, 29 bezwzględna, 30 właściwa, 30 niedosyt wilgotności, 30 wpływ na ładunek okrętowy, 31 Wir piaskowy lub pyłowy, 53 Wycinek ciepły, 207 Wyż barometryczny, 216—218 budowa, 216—217 pogoda, 217 stacjonarny, 218 wędrowny, 218 Syberyjski, 311 Syberyjski, 311 Azorski, 311 Zamieć śnieżna niska i wysoka, 52 Ziemia, nagrzewanie się, 22 przyczyny nieregularności nagrzewania się, 22 czynniki wywierające wpływ na ilość energii cieplnej przedostającej się ze Słońca na Ziemię, 22—24 Zorza polarna, 63...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Gładysz, Bronisław 1957. Meteorologia dla żeglugi morskiej, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.