szlachecko-plemienny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1105 Gall, lib. I, cap. 8. Koebner uważał, że Gall wymienił drużyny rozmieszczone po grodach; obok grodów drużynniczych, jak na Śląsku, autor ten odróżniał grody szlachecko-plemienne, albo rodowo-plemienne, ibid., str. 95. (GauGeschlechterburg, Gau- Adelsburg). Rozróżnienie nie wydaje się uzasadnione, we wszystkich bowiem grodach-miastach występowały oba elementy, które autor ma na myśli: arystokracja we właściwym grodzie, a niższe rycerstwo na podgrodziu. H-. U h t e n w o 1 d t, Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, Breslau 1938, str. 93, sądzi, że Gall ma na myśli „ziemskie" pospolite ruszenie, a charakter grodów jako obozów warownych wynika z innych przesłanek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.