szlagońsko-kozacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) monografia Marii Czapskiej o Ludwice Sniadeckiej). Uparte naleganie Mickiewicza na stworzenie legionu żydowskiego było co najmniej równie paradoksalne jak ofiarowanie ziemi chłopom a nie zabieranie jej panom. Żydzi ówcześni wcale nie byli równie bojowi jak dzisiejsi chaluce, a Sadyk-Pasza, wychowany w szlagońsko-kozackiej tradycji niechęci do Żydów i jezuitów, mimo całego podziwu dla Wieszcza, nie miał bynajmniej ochoty stać się Cadykiem-Paszą, choć w końcu uległ czarowi i wielkiemu sercu Wieszcza. A jednak niekiedy „utopijni” politycy mo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.