szok

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wstrząs, szok, choc, shock, stan odruchowego pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, występujący wskutek nagłego, silnego podrażnienia nerwów czuciowych. Objawy: utrata przytomności, rozszerzenie źrenic, oddech przerywany, bladość i chłodność skóry, zimny pot itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.