szperactwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ktoś świadom krzyczącego ubóstwa naszej neofilologii, zwłaszcza powojennej, a biorący dopiero do ręki tomik Witolda Chwalewika Polska w „Hamlecie“, mógłby pokiwać głową z żalem: oto gdy się nawet ukaże jakieś studium szczegółowe, to wygląda na szowinistyczne szperactwo. Czyż rzucenie światła na tych parę wierszy, które są w Hamlecie aluzją do Polski, może przynieść coś ważkiego, coś otwierającego szersze horyzonty?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.